simplebooklet thumbnail

of 0
25 JANUARI 2017 14:00-16:30 EN 19:00-21:00 UUR
OPEN DAG
Den Uyllaan 4 Uithoorn • www.thamen.nl • info@thamen.nl
THAMEN NIVEAUS
Thamen kent drie niveaus:
Thamen is een VMBO-school waar leerlingen op drie niveaus in kunnen stromen:
BASIS - KADER - MAVO
Daarnaast kennen we de kansklas, bedoeld voor leerlingen met een plaatsingsadvies.
Dit betreft leerlingen waarvan het niveau nog niet geheel duidelijk is.
BASIS-beroepsgerichte leerweg
Deze leerweg is geschikt voor leerlingen die praktisch is ingesteld en vaak wat meer moeite
heeft met de theorievakken. De leerlingen doen examen in vijf algemene theorievakken en een
beroepsgericht vak of een beroepsgericht programma en hebben daarmee toegang tot niveau
2 van het MBO.
KADER-beroepsgerichte leerweg
Deze leerweg is voor leerlingen die theoretische kennis het liefst opdoen door praktisch
bezig te zijn. Het niveau van met name de theorievakken is hoger dan bij basis-beroepsgericht.
Deze leerweg richt zich op de beroepspraktijk en bereidt de leerling voor op de vak- en
middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) van het MBO.
KANSKLASSEN
Kansklassen zijn bedoeld voor leerlingen die een hogere beroepsgerichte leerweg willen, maar
nog niet aan de toelatingscriteria voldoen. In deze kansklassen krijgen alle leerlingen les op het
laagste niveau en krijgen de kans om eveneens op het hogere niveau te werken. Dat laatste
vraagt extra inspanningen van de leerling. Als blijkt dat de extra stof binnen het bereik van de
leerling ligt, wordt de leerling het volgende jaar geplaatst in een klas van het hogere niveau.
BASIS KADER MAV O
BASIS / KADER KADER / MAVO MAVO / HAVO
KANSKLAS KANSKLAS KANSKLAS
OPEN DAG
25 JANUARI
2017
MAVO
Deze vorm is eigenlijk de oude VMBO-TL, zoals we die tot nu toe op Thamen kenden. De leerling die deze
vorm kiest, wil een goede theoretische basis om naar het MBO door te kunnen stromen. Na de tweejarige
onderbouw maakt de leerling een keuze voor deze MAVO-route. Hij kiest dan een vakkenpakket met negen
(theorie)vakken en eind 3e leerjaar kiest hij de 6 eindexamenvakken voor het vierde leerjaar. Deze leerling
stroomt bijna altijd door naar een MBO-opleiding. Havo is in theorie mogelijk, maar daarvoor is de MAVO-
PLUS route meer geschikt.
MAVO-BREED Nieuw!
Dit is een nieuwe route van de MAVO, bedoeld voor leerlingen die op zoek zijn naar een combinatie van
leren en doen. Ze kunnen dan gebruik maken van de praktijkfaciliteiten die we op Thamen kennen. Deze
leerling kiest aan het eind van het 2e leerjaar een vakkenpakket dat bestaat uit 6 theoretische vakken plus
een praktisch vak uit het nieuwe VMBO-proel Dienstverlening & Producten. Op die manier kunnen alle
mogelijkheden, zoals we die op Thamen kennen, worden benut. Het MAVO-breed diploma geeft toegang
tot het MBO niveau 3 (soms 4).
MAVO-PLUS Nieuw!
Deze route is geschikt voor de leerling die na de MAVO graag de HAVO wil halen. Soms zullen dat
leerlingen zijn die het in de MAVO-HAVO-brugklas net niet gehaald hebben. Ook kunnen het leerlingen
zijn die juist wat later tot ontwikkeling zijn gekomen.
Deze leerlingen maken hetzelfde keuzeproces door als de MAVO leerling. Zij moeten daarnaast echter ook
kiezen voor een extra 7e vak aan het begin van klas 4. De keuze voor MAVO-plus wordt dus pas gemaakt bij de
denitieve pakketkeuze aan het einde van leerjaar 3.
Leerlingen in deze variant zullen zich extra kunnen proleren op:
- ONDERZOEK - SAMENWERKING - ZELFSTANDIG OF IN GROEPEN WERKEN AAN PROJECTEN
Kennis en kunde van de leerling zijn bepalend voor de toelating tot deze route.
MAVO-PLUS is gericht op samenwerking met de toekomstige HAVO-vervolgopleiding.
DRIE MAVO-ROUTES
OP THAMEN
Thamen biedt de MAVO aan in drie varianten:
1. MAVO vervolgopleiding is meestal MBO
2 MAVO-BREED
vervolgopleiding is meestal MBO
3. MAVO-PLUS vervolgopleiding is vaak HAVO en soms MBO
VOOR WIE? PROCES & MOGELIJKHEDEN AANTAL VAKKEN
MAV O
MAVO-BREED
MAVO-PLUS
De leerling die minder
praktisch is ingesteld
Uitstel van keuze
Gericht op MBO
Wel mogelijkheid tot
doorstroom naar HAVO
De leerling die leert
door te doen
Combinatie van leren en doen
Orientatie op het beroepenveld
Vroege keuze
Doorstroom naar MBO
9 theoretische
examenvakken
6 theoretische
examenvakken
+ 1 praktisch
examenvak
5 theoretische
examenvakken
+ 1 praktisch
examenvak
9
theoretische
examenvakken
6 theoretische
examenvakken
7
theoretische
examenvakken
De leerling met een
duidelijke ambitie om
naar de HAVO te gaan
HAVO-ambitie
Uitstel van keuze
Meer theoretische
examenvakken
THAMEN VMBO ONDERBOUW
Leerjaar 4
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 3
MAVO-PLUS MAV O MAVO-BREED KADER BASIS
Leerjaar 5
Leerjaar 4
Leerjaar 3
Leerjaar 2
Leerjaar 1
Leerjaar 3
Leerjaar 2
Leerjaar 1
Leerjaar 3
Leerjaar 2
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 1
HAV O MBO MBO MBO MBO
HBO-vervolg
Niveau 3 of 4 Niveau 3 of 4 Niveau 3 Niveau 2
Klas 3 Klas 4