simplebooklet thumbnail

of 0
Schoolgids 2016-2017 T ij d om te o ntd n e k ek

VOLGENDE PAGINA

Inhoudsopgave Voorwoord Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Inri...

VOLGENDE PAGINA

Inhoudsopgave Voorwoord Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Inri...

VOLGENDE PAGINA

Voorwoord Geachte ouders, beste jongens en meisjes, Thamen pakt uit  2 Hartelijk welkom op Thamen, een school voor voor...

VOLGENDE PAGINA

Voorwoord Geachte ouders, beste jongens en meisjes, Thamen pakt uit  2 Hartelijk welkom op Thamen, een school voor voor...

VOLGENDE PAGINA

Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen  In de 14e eeuw lag ongeveer op de plek waar nu de Briandflat staat het...

VOLGENDE PAGINA

Thamen, een al lang bestaande naam Waarom Thamen  In de 14e eeuw lag ongeveer op de plek waar nu de Briandflat staat het...

VOLGENDE PAGINA

Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Thamen klaar voor de toekomst  We hebben allemaal een identiteit. Een uiter...

VOLGENDE PAGINA

Identiteit Onderwijsvisie en doelstellingen Thamen klaar voor de toekomst  We hebben allemaal een identiteit. Een uiter...

VOLGENDE PAGINA

Inrichting school Samenwerking met Alkwin Kollege Om het onderwijs op Thamen geschikt te maken voor de verschillende mogel...

VOLGENDE PAGINA

Inrichting school Samenwerking met Alkwin Kollege Om het onderwijs op Thamen geschikt te maken voor de verschillende mogel...

VOLGENDE PAGINA

Bovenbouw  klassen 3 en 4 In het profiel van jouw keuze ben je druk bezig met het werk dat uiteindelijk een diploma gaat...

VOLGENDE PAGINA

Bovenbouw  klassen 3 en 4 In het profiel van jouw keuze ben je druk bezig met het werk dat uiteindelijk een diploma gaat...

VOLGENDE PAGINA

Schoolorganisatie RKSG Thamen IRIS-school RKSG Thamen is onderdeel van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderw...

VOLGENDE PAGINA

Schoolorganisatie RKSG Thamen IRIS-school RKSG Thamen is onderdeel van IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderw...

VOLGENDE PAGINA

VOLGENDE PAGINA

Passend onderwijs en leerlingenzorg op Thamen Iedere leerling is uniek en heeft recht op Passend Onderwijs. 14 Iedere le...
Passend onderwijs en leerlingenzorg op Thamen Iedere leerling is uniek en heeft recht op Passend Onderwijs. 14 Iedere le...

VOLGENDE PAGINA

Samenwerking met ouders en betrokken hulpverleners in een MDO Uiteraard werken wij zoveel mogelijk samen met u in de begel...

VOLGENDE PAGINA

Samenwerking met ouders en betrokken hulpverleners in een MDO Uiteraard werken wij zoveel mogelijk samen met u in de begel...

VOLGENDE PAGINA

18 Verzuim en bijzonder verlof Klachtenregelingen Thamen heeft twee verzuimco rdinatoren. Deze medewerkers controleren...

VOLGENDE PAGINA

18 Verzuim en bijzonder verlof Klachtenregelingen Thamen heeft twee verzuimco rdinatoren. Deze medewerkers controleren...

VOLGENDE PAGINA

Contacten met ouders Op verschillende manieren informeert Thamen je ouders wat er op school en met jou gebeurt. 20 Schri...

VOLGENDE PAGINA

Contacten met ouders Op verschillende manieren informeert Thamen je ouders wat er op school en met jou gebeurt. 20 Schri...

VOLGENDE PAGINA

Rapportages over vorderingen en gedrag Magister Ouders kunnen de resultaten van hun zoon of dochter inzien in Magister, he...

VOLGENDE PAGINA

Rapportages over vorderingen en gedrag Magister Ouders kunnen de resultaten van hun zoon of dochter inzien in Magister, he...

VOLGENDE PAGINA

Lessentabellen Hieronder staan de lessentabellen voor schooljaar 2016-2017. Leerjaar 1 Leerweg MH M M t Leerjaar 2 K K...

VOLGENDE PAGINA

Lessentabellen Hieronder staan de lessentabellen voor schooljaar 2016-2017. Leerjaar 1 Leerweg MH M M t Leerjaar 2 K K...

VOLGENDE PAGINA

Vrijwillige ouderbijdrage Schoolklimaat Gedragsverwachtingen Voor de kosten die niet gesubsidieerd worden vraagt Thamen...

VOLGENDE PAGINA

Vrijwillige ouderbijdrage Schoolklimaat Gedragsverwachtingen Voor de kosten die niet gesubsidieerd worden vraagt Thamen...

VOLGENDE PAGINA

28 Overgangsnormen Programma van Toetsing en Afsluiting PTA  Onderwijsresultaten 2016 en examenresultaten Op de websi...

VOLGENDE PAGINA

28 Overgangsnormen Programma van Toetsing en Afsluiting PTA  Onderwijsresultaten 2016 en examenresultaten Op de websi...

VOLGENDE PAGINA

Beschikbaar op It  s Learning of op de website www.thamen.nl   Afspraken politie en schoolveiligheid   Examenreglemen...

VOLGENDE PAGINA

Beschikbaar op It  s Learning of op de website www.thamen.nl   Afspraken politie en schoolveiligheid   Examenreglemen...

VOLGENDE PAGINA

Colofon Fotografie RKSG Thamen Kees-Jan van Willigen Vormgeving en lay-out Made by Mombers, Haarlem Jean-Paul Mombers ...

VOLGENDE PAGINA

Colofon Fotografie RKSG Thamen Kees-Jan van Willigen Vormgeving en lay-out Made by Mombers, Haarlem Jean-Paul Mombers ...

VOLGENDE PAGINA

RK Scholengemeenschap Thamen School voor Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Den Uyllaan 4 1421 NK Uithoorn T 0297 ...

VOLGENDE PAGINA